Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 7, 2018 in Nie tylko dom |

Przebieg procesu utwardzania oleju.

Przebieg procesu utwardzania oleju.

Od bardzo dawna wiadomo o popularności tłuszczów jako jeden z wielu – najpopularniejszych związków na świecie, zarazem będący
jednym z podstawowych składników używanym w posiłkach..

Tłuszcze są wszechobecne w żywności, z tego względu są poddawane utwardzaniu

Stanowią one pochodną czyli są estrami gliceryny i kwasów karboksylowych.
Poprzez budowę cząsteczki gliceryny mającej trzy grupy hydroksylowe w cząsteczce jej estru znajdują  się odpowiednie trzy reszty kwasowe.

Reszty pochodzące z kwasów tłuszczowych są, ale nie muszą być jednakowe – dot. tłuszczów syntetycznych albo mogą być różne (tłuszcz naturalnego pochodzenia). Kwasy tłuszczowe  mają formę ciał stałych czyli półstałe lub oleiste.
Ich naturalny stan skupienia  jest uwarunkowany od liczby: ilości wiązań podwójnych (im jest  więcej tym bardziej jest płynny).

Odbywa się to/ ma miejsce to w procesie tzw utwardzania oleju.
Proces ten umożliwia pozbycie się niepotrzebnych wiązań podwójnych.
Etapy reakcji utwardzania kwasów nasyconych polega na przekształcaniu się tłuszczów ciekłych w formę, w postaci stałej.
Zatem uwodnienie tłuszczów albo utwardzanie oleju odbywa się poprzez transformacje/ zmianę: z postaci ciekłej  ( oleje roślinne) na postać stałą.
Wszystko to ma miejsce etapowo, w tzw. katalitycznym uwodnieniu. Katalityczne uwodnienie powoduje: częściowe albo całkowite wytrącenie się podwojonych  wiązań, będących pomiędzy atomami węgla w cząsteczkach tłuszczów ciekłych.

Całe utwardzanie tłuszczów ciekłych lub uwodornienie tłuszczów ciekłych w stałe wykonuje się za pomocą katalizatorów tj: nikiel, platyna, miedź, pallad
Wykonuje się/ przeprowadza w podwyższonej temperaturze i ciśnieniu, temperatura wynosi 37 stopni Celsjusza.
Jak dotąd opracowano m. in dwie metody:
– metoda Normanna polega przetłaczaniu wodoru, pod zwiększonym ciśnieniem, w połączeniu z podwyższoną temperaturę, z użyciem warwy z rozgrzanym olejem wraz z katalizatorem
– metoda wg. Wilbuszewicza dotyczących tłuszczów kuchennych lub przemysłowych, np. margaryny i mydła (oleje spożywcze}: stosuje się.
· rozpylony olej wraz katalizatorem, Dodaję się go do reaktora wypełnionego wodorem.
Zabiegi utwardzanie tłuszczów ciekłych jest wykonywane w celu otrzymanie tłuszczów jadalnych i przemysłowych (margaryna, mydła, mix-y tłuszczowe itd…).